UAB RIEDUVA|info@rieduva.lt
LIAMA 2016-10-16T11:31:58+00:00

LIETUVOS ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ MĖGĖJŲ ASOCIACIJA

liama520

Kęstučio g. 70 LT-3000 Kaunas.
Tel. +370 37 360098, Faks. +370 37 361172
El.paštas: liama@rieduva.lt

Senovinių automobilių ir motociklų mėgėjų judėjimas Lietuvoje prasidėjo prieš 30 metų, 1974 metais įkūrus senovinių automobilių klubą “Rieduva”. Klubas per kelis metus pažadino visuomenės domėjimąsi senovine automototechnika, Lietuvos automobilizacijos istorija, apjungė Lietuvos senovinių automobilių ir motociklų mėgėjus į vieną greit įgijusią autoritetą visuomeninę organizaciją, organizavo renginius, sprendė visas tuo metu šio judėjimo dalyviams iškylančias problemas. Buvo tampriai bendradarbiaujama su Latvijos ir Estijos senovinės automototechnikos mėgėjais bei ten įkurtais AAK ir Unic klubais. Tuo metu Pabaltijo respublikų klubai, suderinę tarpusavyje, naudojosi vieninga senovinės autotechnikos klasifikacija bei latvių pasiūlyta transporto priemonės būklės 1000 balų vertinimo sistema.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Rieduvos klubas dėl įvairių priežasčių pristabdė savo veiklą. Ilgainiui Lietuvos miestuose ėmė kurtis nauji savarankiški klubai. Deja, daugelis iš jų nėra oficialiai registruoti. Senovinės automototechnikos mėgėjų judėjime atsirado ir naujos veiklos kryptys – tai senovinės technikos kolekcionavimas, muziejų steigimas, restauracinių dirbtuvių kūrimas, atskirų markių automototechnikos klubų organizavimas ir t.t. Kiekvienas klubas ėmė spręsti tik jam rūpimas problemas. Niekas nesirūpino bendromis šiame judėjime iškylančiomis problemomis, niekas nebekoordinavo bendros šio judėjimo dalyvių veiklos.

Istorinės automototechnikos mėgėjų veteranų, buvusių Rieduvos klubo narių, istorinę automototechnika besidominčių klubų, transporto muziejaus, istorinės technikos kolekcininkų bei restauratorių iniciatyva įkurta Istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacija. Asociacijos LIAMA tikslas – vienyti Lietuvoje veikiančius transporto priemonių klubus, muziejus, automobilių ir motociklų kolekcininkus bei kitas organizacijas, saugančias, propaguojančias ar remiančias istorinės technikos restauravimą, gaminimą bei išsaugojimą, plėtoti, populiarinti, skatinti ir remti su senovinėmis, istorinėmis bei netradicinėmis transporto priemonėmis susijusią veiklą, rūpintis šių transporto priemonių, jų aksesuarų, o taip pat vaizdinės, rašytinės bei kitos vertingos medžiagosišsaugojimu, organizuoti renginius, propaguojančius šių transporto priemonių istoriją bei vystymosi raidą, bendradarbiauti su valstybinėmis ir valdžios institucijomis, sprendžiant istorinės technikos išsaugojimą bei propagavimą Lietuvoje, bendradarbiauti su užsienio šalių istorinių automobilių ir motociklų federacijomis, asociacijomis, fondais, istorinių bei netradicinių transporto priemonių veiklą plėtojančiomis organizacijomis ir kt. Į asociaciją priimami Lietuvoje oficialiai registruoti klubai, muziejai, turintys istorines transporto priemones savo ekspozicijose, kolekcionieriai ir kt.

Asociacijos veikloje aktyviai dalyvauja istorinės bei netradicinės automototechnikos klubų atstovai, restauratoriai, kolekcininkai, istorikai. Asociacijos taryba, remdamasi tarptautinių organizacijų dokumentaisbei šios veiklos veteranų Lietuvoje sukaupta patirtimi, paruošė istorinio automobilio ir istorinio motociklo sąvokų išaiškinimą, nustatė Europos šalių praktiką atitinkančią istorinių automobilių bei motociklų klasifikaciją, autentiškumo grupes, pasiūlė istorinės technikos kolekcionieriaus sampratą ir t.t.

Taip LIAMA padarė pirmuosius žingsnius, kuriant iki šiol Lietuvoje neegzistuojančią teisinę bazę, kuri reglamentuotų klausimus, susijusius su istorinės automototechnikos išsaugojimu bei kita su tuo siejama veikla. Pavyzdžiui, iki šiol Lietuvoje neišspręsti istorinės technikos valstybinės techninės apžiūros, draudimo ir daugelis kitų klausimų, nors Europos Sąjungos valstybėse tai senai sutvarkyta. Tarp kitų šiuo metu LIAMA sprendžiamų klausimų – istorinių transporto priemonių istorinio –techninio vertinimo kriterijai, pasiūlymai dėl specialių valstybinio numerio ženklų istorinei automototechnikai išdavimo tvarkos.

                                                                           

LIETUVOS ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ MĖGĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 3604036. Kęstučio g. 70 LT-3000 Kaunas. Tel. (8-37) 360098, faks. 361172. El.paštas: liama@rieduva.lt

DĖL  ISTORINIO  AUTOMOBILIO  IR

ISTORINIO  MOTOCIKLO  SĄVOKŲ

IŠAIŠKINIMO


Lietuvos istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacijos (LIAMA) taryba 2004 m. balandžio 24 d. posėdyje, remdamasi tarptautinės istorinių automobilių federacijos FIVA dokumentais, nustatė šias istorinio automobilio ir istorinio motociklo sąvokas.


Istorinis automobilis
– tai išsaugota istorinė kelių transporto priemonė:

kuri varoma mechaniškai,

pagaminta daugiau nei prieš 25-erius metus,

saugoma bei prižiūrima istoriškai teisingoje būklėje,

kurią turintis asmuo ar organizacija globoja dėl jos istorinės ar techninės vertės,

kuri nėra naudojama kasdieninėms transporto reikmėms,

kuriai pagal prašymą gali būti išduota LIAMA Identifikacinė kortelė.


Istorinis motociklas
– tai išsaugota istorinė dviratė ar triratė kelių transporto priemonė:

kuri varoma mechaniškai,

pagaminta daugiau nei prieš 25-erius metus,

saugoma bei prižiūrima istoriškai teisingoje būklėje,

kurią turintis asmuo ar organizacija globoja dėl jos istorinės ar techninės vertės,

kuri nėra naudojama kasdieninėms transporto reikmėms,

kuriai pagal prašymą gali būti išduota LIAMA Identifikacinė kortelė

Prezidentas                                                                     Kęstutis Indziulas

 

 

 


LIETUVOS ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ MĖGĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 3604036. Kęstučio g. 70 LT-3000 Kaunas. Tel. (8-37) 360098, faks. 361172. El.paštas: liama@rieduva.lt

DĖL  ISTORINIŲ  AUTOMOBILIŲ  IR

ISTORINIŲ  MOTOCIKLŲ  KLASIFIKACIJOS

Lietuvos istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacijos (LIAMA) taryba 2004 m. balandžio 24 d. posėdyje, remdamasi tarptautinės istorinių automobilių federacijos FIVA dokumentais, nustatė šią istorinių automobilių ir istorinių motociklų klasifikaciją:

 

 

A klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti iki1904 m. gruodžio 31 d.

PIRMTAKAI

B klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1905 m. sausio 1 d. iki 1918 m. gruodžio 31 d.

VETERANAI

C klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1919 m. sausio 1 d. iki 1930 m. gruodžio 31 d.

SENJORAI

D klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1931 m. sausio 1 d. iki 1945 m. gruodžio 31 d.

PRIEŠKARINIAI KLASIKAI

E klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1946 m. sausio 1 d. iki 1960 m. gruodžio 31 d.

POKARINIAI KLASIKAI

F klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1961 m. sausio 1 d. iki 1970 m. gruodžio 31 d.

JUNIORAI    F

G klasė

Automobiliai ir motociklai pagaminti nuo 1971 m. sausio 1 d. ir daugiau nei prieš 25-erius metus, skaičiuojant nuo pirmos einamųjų metų dienos

JUNIORAI    G

Prezidentas                                                                         Kęstutis Indziulas

 

 

LIETUVOS ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ MĖGĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 3604036. Kęstučio g. 70 LT-3000 Kaunas. Tel. (8-37) 360098, faks. 361172. El.paštas: liama@rieduva.lt

DĖL ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ

AUTENTIŠKUMO GRUPIŲ NUSTATYMO

Lietuvos istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacijos (LIAMA) taryba 2004 m. balandžio 24 d. posėdyje, remdamasi tarptautinės istorinių automobilių federacijos FIVA dokumentais, nustatė šias istorinių automobilių autentiškumo grupes:


I grupė – Visiškai autentiškos transporto priemonės

Kelių transporto priemonė, tokia, kokia buvo pagaminta, nepakeista ir nedaug nudėvėta, visiškai originali, įskaitant interjero ir išorės apdailą, išimtys gali būti tik padangoms, uždegimo žvakėms, akumuliatoriaus baterijai ir kitiems greitai susidėvintiems elementams.


II grupė – Originaliostransporto priemonės

Buvusi eksploatacijoje, bet niekada nerestauruota kelių transporto priemonė, su žinoma jos eksploatacijos istorija, originalios komplektacijos, padėvėtoje būklėje. Įprastai nusidėvinčios dalys gali būti pakeistos dalimis pagal to laikotarpio specifikaciją. Leidžiamas periodinis dažymas, lyginimas, apmušalų pakeitimas.


III grupė –
Restauruotos transporto priemonės

Kelių transporto priemonė su žinomu identiškumu, pilnai ar dalinai išardyta, atnaujinta ir vėl surinkta. Galimi tik nedideli nukrypimai nuo gamintojo specifikacijos tuo atveju, kai nėra identiškų detalių ar medžiagų. Originalios gamintojo dalys turi būti naudojamos visur kur įmanoma, bet gali būti keičiamos kitomis pagal tą pačią specifikaciją. Išorės ir vidaus apdaila turi būti tokia, kaip ir to periodo specifikacijoje.


IV grupė – Atstatytos transporto priemonės

Į vieną kelių transporto priemonę surinktos dalys nuo vienos ar kelių to paties modelio transporto priemonių, kiek įmanoma labiau atitinkančių originalią gamintojo specifikaciją. Dalys gali būti pagamintos atstatymo procese arba pagamintos ne tuo periodu (kaip kėbulas, variklio blokas, cilindrų galvutė arba kitos neturinčios identifikavimo žymių dalys). Išorė ir vidaus apdaila turi būti kiek galima arčiau to periodo specifikacijos.

Prezidentas                                                                         Kęstutis Indziulas

LIETUVOS ISTORINIŲ AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ MĖGĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 3604036. Kęstučio g. 70 LT-3000 Kaunas. Tel. (8-37) 360098, faks. 361172. El.paštas: liama@rieduva.lt

DĖL  ISTORINIŲ  MOTOCIKLŲ

AUTENTIŠKUMO  GRUPIŲ  NUSTATYMO


Lietuvos istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacijos (LIAMA) taryba 2004 m. balandžio 24 d. posėdyje, remdamasi tarptautinės istorinių automobilių federacijos FIVA dokumentais, nustatė šias istorinių motociklų autentiškumo grupes:


I grupė – Visiškai autentiškos transporto priemonės

Dviratė ar triratė kelių transporto priemonė, tokia, kokia buvo pagaminta, nepakeista ir nedaug nudėvėta, visiškai originali, įskaitant išorės apdailą, išimtys gali būti tik padangoms, uždegimo žvakėms, akumuliatoriaus baterijai ir kitiems greitai susidėvintiems elementams.


II grupė – Originaliostransporto priemonės

Buvusi eksploatacijoje, bet niekada nerestauruota dviratė ar triratė kelių transporto priemonė, su žinoma jos eksploatacijos istorija, originalios komplektacijos, padėvėtoje būklėje. Įprastai nusidėvinčios dalys gali būti pakeistos dalimis pagal to laikotarpio specifikaciją. Leidžiamas periodinis dažymas, lyginimas, sėdynių apmušalų pakeitimas.


III grupė – Restauruotos transporto priemonės

Dviratė ar triratė kelių transporto priemonė su žinomu identiškumu, pilnai ar dalinai išardyta, atnaujinta ir vėl surinkta. Galimi tik nedideli nukrypimai nuo gamintojo specifikacijos tuo atveju, kai nėra identiškų detalių ar medžiagų. Originalios gamintojo dalys turi būti naudojamos visur kur įmanoma, bet gali būti keičiamos kitomis pagal tą pačią specifikaciją. Išorės apdaila turi būti tokia, kaip ir to periodo specifikacijoje.


IV grupė – Atstatytos transporto priemonės

Į vieną dviratę ar triratę kelių transporto priemonę surinktos dalys nuo vienos ar kelių to paties modelio transporto priemonių, kiek įmanoma labiau atitinkančių originalią gamintojo specifikaciją. Dalys gali būti pagamintos atstatymo procese arba pagamintos ne tuo periodu (kaip rėmas, variklio blokas, cilindrų galvutė arba kitos neturinčios identifikavimo žymių dalys). Išorė apdaila turi būti kiek galima arčiau to periodo specifikacijos.

Prezidentas                                                                      Kęstutis Indziulas